Follow

Idag skrev jag ett e-brev till MSB där jag argumenterade för att MSB och Krisinformation ska ha närvaro på Mastodon/Fediverse. msb.se/sv/om-msb/informationsk

@hehemrin bra jobbat!

Berätta gärna om du får någon form av svar från dem, Jag har skrivit till MSB (i december var det) om problematiken kring samhällets beroende av BankID som jag tycker borde vara en viktig fråga för MSB, men de har inte svarat.

@eliasr Inte någon reaktion än från MSB. Nu skrev jag inte någon direkt fråga utan delgav synpunkt. I alla fall inte ens ett autosvar att mitt mail har registrerats (registrator@msb.se var mottagare).

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml