یه بوق به افتخار اومدن @Ferdows به ماستودون 🎉

@jadi اوبونتوی ۲۰.۰۴ منظورمه. چند ساعت پیش رفت 😁

«آزادی در شرایطی امکان تولد و بقا و توسعه پیدا می‌کند که افراد فرصتی پیدا کنند برای اندیشیدن به سرنوشت خودشان»

«ما به دنبال آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم»

کنت کیپ مای آیز فرام ده سیرکلینگ اسکای…
تانگ‌تاید اند توییستد،
جاست ان ارث‌بوند میستیف،
آی!

و تو چه می‌دانی فسنجون غاز چیست؟

@rekemo مهم نیست. خالق پایتون هم بهش می‌گه پایثان.
وای ما تو فارسی به python می‌گیم پایتون و به mastodon می‌گیم ماستودون

بیا تا مه توی چشم‌هام بمیره
بیا تا قصه‌مون پایان نگیره

بذار یادم بیاد خورشید
من رو کم کن از این تردید

تو باشی، شب نیست
تو باشی…
آزادم

روبه‌روم
دیواری از مه
دیواری از سنگ

بگو بیهوده نیست
فاصلهٔ آب و سراب

بگو سپیدی کاغذ بیهوده نیست

بگو از کوچ پراکنده
فقط کابوس و تنهایی

@Samanngh @behshad9 کتاب صوتی داره مگه؟ من کتابش رو دا م فقط

@haghighi @jadi چه‌طور؟ وقتی یکی پول داده و انویدیا خریده، لابد براش مهم نبوده که سخت‌آفزارش راه‌انداز آزاد داره یا نه دیگه!
بعد سر خود هم نصب نمی‌کنه. اگه تیکش رو بزنی، نصب می‌کنه

ما رو باش که فکر امنیت رمز یک‌بارمصرفیم! این‌ها هنوز پول‌های ما رو با #ویندوز اکس‌پی بهمون می‌دن

@jadi اوبونتو ۱۹.۱۰ خودش انویدیا رو نصب و پیکربندی می‌کنه

Show more
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)