Follow

ലവ് ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമ കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടുമൂനു വര്‍ഷത്തില്‍ തീയേറ്ററില്‍ നിന്നു കണ്ട ഏറ്റവും മോശം സിനിമ.

@jishnu
ഇപ്പൊ അമ്പിളി കണ്ട്... ഒരു മിനി സൂര്യമാനസം അവസ്ഥ. ട്രീറ്റ്മെന്റൊന്നും കൊഴപ്പമില്ല.. എന്നാലും....

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml