@tomek To trzeba oblać, żeby farba się dobrze trzymała.

@tomek Remembering is one thing but have it is another one.

irek boosted
irek boosted
irek boosted
irek boosted

@irek dzięki... trzeba coś zaplanować po 4tym

@tomek what about painting a deck? Do yo have power washer? I could join your working team.

irek boosted

@tomek Obniżki są dobrą okazją do kupowania rzeczy niekoniecznie potrzebnych. Warto jednak znaleźć dobrą okazję. Good luck!

Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml