När den kvinnlige sydafrikanske friidrottaren Caster Semenya fick sina första internationella framgångar så ifrågasattes hennes kön. I samband med henne så läste jag någon artikel om att man och kvinna är inte svartvitt. Det är inte bara att titta i byxan och ha ett klart och entydigt svar.

Idag 14 april 2024 har DN en ny artikel som beskriver lite av komplexiteten i skillnaden och icke-skillnaden mellan man och kvinna.

1/2

Follow

Det stämmer i alla fall mig till ödmjukhet och förståelse över att människors födelsekön inte är något absolut för vem man är könsmässigt. Alla är vi människor först och främst oavsett kön liksom sexuell läggning.

etidning.dn.se/shared/article/

2/2

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml