Follow

Jag kom att tänka på att vi förbjudit aga i hem och skola. Apropå nutidens politiska vindar om hårdare tag.

@hehemrin

Det här får ju tankarna att vandra. Vad är det för hårda tag som de vill idka i Riksdagshuset? Har man någonsin satt förbud på aga där? Får man isåfall vara med....? För en och annan som skulle ha sig lite pisk där kunde jag allt komma på.

@meraord @hehemrin

Alltså om Uffe inte är en receiver...

Utgår från att de praktiskt taget är en bdsm-klubb.

@n @meraord @hehemrin

Nu ser jag på partipiskan i ett helt annat ljus.

@hehemrin

(Och innan Säpo nu kommer och tar mig ska jag försöka uttrycka att jag inte alls förespråkar våld eller hot om våld, varken i allmänhet eller i synnerhet i Riksdagshuset. Demokratin förtjänar bättre än så. Bättre än hårda tag.)

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml