Follow

Skärholmen. Igår mördades en man där på väg till simhallen tillsammans sin son. Simhallen där jag simmat och bastat så många gånger.

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml