Follow

Nu har media uppmärksammat ett av partierna som inte sitter i EU-parlamentet, men som kandiderar. Det är bra demokratiskt. Nu vill jag att media uppmärksammar - informerar och granskar - också andra partier som idag inte sitter i parlamentet. Kanske knappast alla, de är så många, men åtminstone en del som är större eller på andra sätt intressanta att upplysa om. data.val.se/euval2024/partier/

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml