Dags för min senaste krönika i Borås Tidning, som handlar om den senaste årsrapporten från forskningsinstitutet V-dem om demokratins tillstånd och utveckling. Den borde ses som obligatorisk läsning av dem som värnar demokratin – eller inte tar hoten mot demokratin på allvar.

bt.se/ledare/varken-turkiet-el

Follow

@jesperstromback Det stämmer iaf för mig att detta är första gången jag hör den nya demokratirapporten omnämnas. Tack för att du gör det!

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml