Follow

Dagens nyheter har uppenbarligen tystnat här på Mastodon/Fediverse. Eller finns det ett tredje konto jag inte känner till?
@dagensnyheter @dagensnyheter

ping @erikdelareguera
Du får gärna gnälla internt åt mig att DN har tystnat här på Mastodon/Fediverse. Så och vad det verkar med journalister också mer eller mindre, dig undantagen. Någon på DN som finns här får gärna dela lista över vilka DN-journalister och DN-konton som finns här att följa (som lever i någon mån).

Show thread

@hehemrin vidarebefordrar till @hugo på en gång (han har nog mer koll än jag iallafall).

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml