Follow

Jag noterade detta i söndagens SVT Agenda. För att alla tre skulle nå ungefär samma höjd över havet, så fick den lite kortare en liten platå att stå på. Smart!

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml