Follow

För den intresserade!
För någon vecka sedan delade jag min genomgång om alternativ till Apples iOS och Googles Android för mobiltelefoner samt att köra Android på Linuxdator.
Jag har uppdaterat artiklarna med lite ny information.
Bla att BankID och Swish fungerar på /e/OS och med stor sannolikhet på VollaOS.
Länk till första artikeln (revisionshistorik längst ner i artiklar): hemrin.com/business-blog/380-m

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml