Follow

Är det inte lite konstigt att Swish (betalningsfirman) använder en .nu-adress för sin hemsida? Borde inte ett så stort företag använda .se eller .com?

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml