Follow

Är din Windows-dator segdegig? Den kan bli yngre och piggare med ett annat operativsystem. Linux Mint är bra tycker jag. Man kan testa Linux Mint först genom att bara köra det från USB-stickan utan att installera för att se hur det känns och funkar. Och sedan installera från USB-stickan om man känner för det.

Så här gick det för en annan: donwatkins.info/2023/03/04/fro

@Mastodonten Oki! Jag känner till att Zorin finns, aldrig installerat och minns inte att jag testat live. Kan vara något att testa en dag! Beslutet för egen del (och som jag då skulle föreslå annan) är vanliga Mint som också är bra för nya, jag håller på med långsam flytt till LM från macOS. Närmast alternativ jag klurar på för egen del är Mints Debian LMDE, jag gillar även vanliga Debian, men ingen av dessa skulle jag ge ngn ny på USB. Testat Elementary, bra för nya, men inte valet för mig.

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml