Fruktansvärda scener när Putin beordrar massmord på civila. Det finns inget att förhandla med honom om. washingtonpost.com/world/2023/

@KGuw Jag ska inte säga direkt emot det du skriver om förhandling med Putin, men ändå, är frågan jag inte har svaret på; hur når man freden.

@hehemrin Jag tänker att man får göra som med Nazityskland. Massor av vapen tills han skjuter sig själv i huvudet och hans underhuggare kapitulerar och landet delas in i zoner, eller något ditåt. Finns inget förhandlingsalternativ. Putin kan inte få visa upp ens en liten framgång. Det gör att han laddar om för att gå vidare några år senare.

@kallekn @KGuw @hehemrin Ryssland kommer bli besegrade men landets förlust kommer se mer ut som USA:s tillbakadragning från Afghanistan än Tysklands öde tror jag. Om inte landet kollapser inifrån som Tyskland i 1918 dock.

@Loukas @kallekn @hehemrin Om Ryssland skulle använda sina kärnvapen skulle de också förlora kriget, och det vet de ju om. Men det är intressant att spekulera i hur Europa hade sett ut i dag om Hitler hade haft kärnvapen. Hade man synat honom eller hade man låtit honom gå fri?

Follow

@KGuw @Loukas @kallekn Fundering om kärnvapen i nuvarande krig: Om framför allt Putin känner att han kommer förlora kriget, om han känner att han kommer ställas inför rätta, eller liknande scenarier; kan man då inte tänka att han tänker att då kan jag lika väl sänka resten av världen samtidigt? (nu har jag inte kunskap om hur många personer mer än Putin som behövs för att exekvera ett beslut att skjuta ett kärnvapen). Är det ett osannolikt scenarie?

@hehemrin
Risken för användning av kärnvapen är tyvärr inte lika med noll. Mycket mer än så kan man nog inte säga utan att ha insyn i Putins huvud. Men att han skulle kunna ställas inför rätta utanför Ryssland framstår som osannolikt. Att han skulle ställas inför rätta i Ryssland kan bara ske efter palatskupp eller revolution, och ingetdera går att stoppa med kärnvapen.
@KGuw @Loukas

@hehemrin @KGuw @Loukas @kallekn Fast den risken har ju funnits typ sedan Ryssland/Sovjet skaffade sig kärnvapen. Är risken större nu? Och större i förhållande till vad? I övrigt är det inte mycket av de hot vi hört som förverkligats.

@Loukas
Den här texten är från mars, men den är fortsatt intressant bland annat när det gäller resonemang kring risken för kärnvapenkonflikt.

opendemocracy.net/en/odr/new-c

@didzis @hehemrin @KGuw

@kallekn @didzis @hehemrin @KGuw en analys som håller även idag. Det som jag fruktar är att Putin gör en till chansning som är rationell enligt hans prioriteringar men som är egentligen dumt. Och att Ryssland är så mycket svagare än Sovjetunionen var att det är lättare att kärnvapen kan verka spelbara för att jämna ut deras underläge.

@kallekn @Loukas @didzis @KGuw
Nu har jag läst artikeln! Angående kärnvapenfrågan, är det någon som vet hur många personer i Ryssland som aktivt behöver göra något för att ett kärnvapen ska skjutas iväg (trycka på knapp, lossa några fysiska spärrar, ställa in målet via något dator eller nåt osv).

@Loukas @kallekn @hehemrin @KGuw Jag är inte emot riskanalys, men är emot det att riskanalysen leder till någon slags förlamning. Och mycket at riskanalys har varit felaktig tyvärr - FN befarade t ex att det fanns en risk till etnisk rensning eller liknande mot ryssar i de baltiska länderna, vilket visade sig vara helt fel.

@didzis @kallekn @hehemrin @KGuw absolut. Analysen att ett stort kärnvapenkrig är närmare än någonsin gör inte att jag vill att vi ska backa för Putin. Snarare ser jag det som övertygande för att vi måste krossa Rysslands regim och gör deras vapen obrukbara.

@KGuw @Loukas @hehemrin @kallekn Exakt. Plus att det finns faktiskt en inte helt obetydlig risk att Ryssland vinner kriget…

@didzis @KGuw @hehemrin @kallekn Ryssland skulle absolut vinna om vi andra demokratier inte håller Ukraina i ryggen. Det är vi som är den svagaste punkten och det är vi som är Putins strategiska mål just nu.

@Loukas @KGuw @hehemrin @kallekn Och här tänker jag på följande sätt. Det är inte så enkelt binärt - att hjälpa eller inte hjälpa Ukraina. Det är typ en skala från 0 (inget stöd) till 10 (västländerna tillsammans med Ukraina går till direkt attack mot Ryssland). Inte vet jag var på skalan det är mest optimalt just nu. Och sedan så är läget flytande. Kanske värt att påminnas om en gammal (militär?) sanning - tvekan dödar...

@didzis ja, effekten som Rysslands kärnvapen har haft hittills är att flytta skalan till deras fördel och att progessionen mot att leverera tyngre vapen går långsammare

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml