Follow

Nu vill jag förtälja om en bok jag läst. Skriven av @persvendn och svante Weyler. Läs gärna boken, läs om min läsning om du vill: hemrin.com/ord-words/359-bocke

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml