Follow

Det är tidig natt
Jag öppnar dörren och spanar ut
Där kommer den gående
ganska snabbt
Inte rakt fram på färd
utan i kringelikrokar rör den sig
över gräsmattan
Igelkotten
Jag betraktar den en stund och stänger dörren
Strax kommer det en regnskur

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml