Follow

Glöm nu inte att rösta idag!

Du kanske är en cyniker och tror inte att din röst spelar någon roll. Men du kan vara en cynikar alla andra dagar på året, varsågod, du har gott om tid för det. Inte idag. Idag skärper du till dig och går och röstar.

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml