Helgens påminnelse om att ni behöver hitta en ny instans ni kan kalla ert hem i fediversum. Mastodon.se stänger ner om exakt 2 månader idag.

(Om ni ska svara på detta inlägget se till att ta bort alla namnen först.)

@Jedin @blixtgordon @rasmus_kaj @jahojariaho @jonte @anders @johanpersson @helenaroth @haeglund @furanku

blog.mastodon.se/inl%C3%A4gg/s

@nikolar du verkar vara bestämd på att gå ner med mig och skeppet haha. Jag pingar dig ändå. Uppskattar ditt dagliga postande. ❤️

Tack för ping och påminnelse @stemid Jag är i valet och kvalet om jag ska flytta på mig, eller gå ner med dig och skeppet jag också.

Får väl se!

Men oavsett vilket tycker jag det är synd att denna instansen lägger ner, även om jag till fullo förstår ditt beslut.

🙏

Follow

@helenaroth

jag tycker också det är synd att den instansen försvinner, men inte ska väl du behöva försvinna för det? Stanna kvar i fediversumet!

@stemid

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml