Tyvärr, jag gjorde mitt bästa att hålla denna sajten igång men jag orkar inte mer. Jag är väldigt ledsen till alla som donerade och ville att mastodon.se skulle leva vidare.

Läs mer på bloggen.

(Inlägg i denna tråden visas även på bloggen.)

#mastodonse

blog.mastodon.se/inl%C3%A4gg/s

Follow

Tack @stemid för allt ditt jobb med mastodon.se och för att du tydligen tillåtit ett snäpp mer yttrandefrihet än vissa andra.

De som ägnat sig åt att blockera din instans borde ta en rejäl funderare på hur de skadar samhället genom att försöka förbjuda för dem obekväma åsikter. De kan ju själva välja en instans där allting blockas om de själva inte tål att se någon avvikande åsikt, men att påtvinga andra deras egna fega regler är helt fel.

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml