Ok.
Here I am! (Yeah, like y'all have been waiting for me... 🙈 )

Giving Mastodon a try, curious as to what type of tankespjärn I might find here, as well as what value I can provide.

Part of my curiosity centers around:

What's the thing that makes you give Mastodon a 👍 ?

But I am also eager to hear your best tips for a total rookie like me - so please, tell me:

What to do, who to 'follow' (is that even what I'd be doing here?), do's and don'ts?

@helenaroth

Jag har vart här i snart 5 år, och anledningen är:

Inte designat för att klistra fast en framför skärmen

Jag är inte produkten, inga annonser, ingen beteendeanalys osv

Likasinnade personer runt om :)

@selea Såg ditt 'varit här sedan'-datum och tappade hakan. Hörde talas om detta första ggn för en månad sedan elelr nått, tack vare @axbom som twittrade ut en artikel om det.

Onekligen är det fascinerande att upptäcka hur jag själv hajjar till när jag läser 'Inte designat för att klistra fast en framför skärmen'.... som ju ALLT annat är (verkar vara åtminstone).

Dock - vad 'är' produkten då? Finns det 'en produkt' här? Eller är Mastodon fritt från den grundtanken?

Follow

@helenaroth

Hej!

> Dock - vad 'är' produkten då?
> Finns det 'en produkt' här?

Nej, ingen produkt. Det är mer jämförbart med e-post, alltså det (mastodon/fediverse) är en öppen standard som folk kan använda för att kommunicera. Ingen äger det hela, vem som helst kan köra en egen server och koppla in sig till resten av fediversumet. Ganska fiffigt.

@selea @axbom

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml