Hej alla, jag har börjat bygga ut mina ordböcker och lexikon jag har offline (osmarta ordböcker), utöver gamla fysiska ordböcker använder jag även stardict (eller sdcv som är cli-versionen). Nu min fråga: Är det någon av er som vet var man hittar bra svenska ordlisor till stardictsystemet? Jag har kollat igenom det som finns på web.archive.org/web/2020070200 och det finns några svensk-engelska, men ingen ren svensk, typ SAOL.

@arvid
folkets-lexikon.csc.kth.se/fol
Det är en online-ordbok, men xdxf finns att ladda ner (se länken "Om folkets lexicon"). Båda stardict på en dator och Foradict på Android fungerar med detta format.

@VikingKong Just de, folkets lexikons sv-eng och eng-sv fanns faktiskt på den arkiverade huzheng-sidan som stardict (.dic)

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml