Hej alla, jag har börjat bygga ut mina ordböcker och lexikon jag har offline (osmarta ordböcker), utöver gamla fysiska ordböcker använder jag även stardict (eller sdcv som är cli-versionen). Nu min fråga: Är det någon av er som vet var man hittar bra svenska ordlisor till stardictsystemet? Jag har kollat igenom det som finns på web.archive.org/web/2020070200 och det finns några svensk-engelska, men ingen ren svensk, typ SAOL.

@arvid
folkets-lexikon.csc.kth.se/fol
Det är en online-ordbok, men xdxf finns att ladda ner (se länken "Om folkets lexicon"). Båda stardict på en dator och Foradict på Android fungerar med detta format.

@VikingKong Just de, folkets lexikons sv-eng och eng-sv fanns faktiskt på den arkiverade huzheng-sidan som stardict (.dic)

@arvid Någon händig person kanske kan bygga ett skript som laddar ner rubbet från svenska.se?

@hjartberg Jag vill genast lära känna den här händiga personen.

@arvid Det är tyvärr inte jag. Men jag tror inte att det är ett omöjligt projekt. en.m.wikipedia.org/wiki/Web_sc

@hjartberg Ja eller hur det borde gå, om de inte har några bra bruteforce- eller botförsvar.

@hjartberg Jag är lekman själv, men jag ska absolut kolla vidare på skrapningsalternativet, tack för tipset!

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml