Har förresten hittat ett intressant synonymlexikon på svenska: folkets-lexikon.csc.kth.se/syn och skrivit ett enkelt pythonscript som letar i det om någon annan är intresserad av det. XML:en finns här: folkets-lexikon.csc.kth.se/lex

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml