Jag skriver upp mig på kampanjen repair.eu/ för #RättenattReparera saker. Det vi använder behöver kunna repareras och modifieras, inte bara för att förlänga användbarhet. Annars kan vi inte garantera att det funkar för just oss, när vi behöver det. Om det är något jag gjort mer under pandemin så är det att reparera det jag har. Det ska jag fortsätta med. #righttorepair #R2R #repairEU

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml