Någon som har koll på leaflet.js och openstreetmap? Jag skulle vilja göra en karta som visar bara platser som har angivet taggen: payment:cash=yes.
Kan man göra en sådan filtrering direkt i leaflet eller behövs plugin?

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml