Har startat en sida som samlar alternativ till smart teknik. Kolla gärna in och hör av er om ni vill medverka! osmart.nu

Kanske något som ni tycker är trevligt? ;) @trevligmjukvara

@arvid Tycker jag låter spännande, har sett flera liknande sidor, min favorit är @switchingsoftware men gillar det tydligare offline-fokuset du har :)

@joli @switchingsoftware Jag kanske behöver förtydliga mer vad jag menar med smarta också eftersom det lätt kan förväxlas med högteknologiska (jitsi etc.), utan det jag menar är mer utbytet att "vi gör ditt liv enklare" (smart) mot att du ger oss din själ typ förenklat. Att "smart xxx" är supergenomtänkt branding för att, vem vill inte vara smart? Ja bra idé man kan dela upp i high tech och lo tech eller kanske snarare wise tech och no tech? :)

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml