"Ett vanligt sätt för nystartade teknikföretag att maximera tillgången till privatpersoners beteendedata är att erbjuda en plattform där material från en mängd olika källor samlats på en plats. Allt är åtkomligt från din dator, smartphone och padda. Du ska aldrig behöva vara utan. Om man endast ser till det låga priset och den bekväma tillgången till "allt" verkar det vara det bästa som har hänt sedan skivat bröd."

arvidmarklund.se/allting-overa

Sign in to participate in the conversation
Librem Social

Librem Social is an opt-in public network. Messages are shared under Creative Commons BY-SA 4.0 license terms. Policy.

Stay safe. Please abide by our code of conduct.

(Source code)

image/svg+xml Librem Chat image/svg+xml